Revista școlii

Spread the love

La început a fost … „Vestitorul”. Aşa s-a numit prima publicaţie în care elevii şi cadrele didactice de la Liceul „Vasile Conta” şi-au publicat articolele. De fapt, era a Şcolii Generale Nr. 8 ce a devenit ulterior Școala Generală Nr. 1. Revista a avut o apariţie semestrială în perioada 2000-2001, iar informaţiile din ea se adresau elevilor de gimnaziu. Anul 2002 aduce o schimbare în domeniul publicaţilor din cadrul instituţiei, revista „Stropi de cerneală…” cu apariţie semestrială devenind în scurt timp o atracţie nu numai pentru elevii din şcoală, ci şi pentru cei care participau la activităţile demonstrative şi la cele de perfecţionare. În paralel cu revista „Stropi de cemeală…”, în anul 2006, a fost editată o publicaţie a elevilor din invăţământul primar, intitulată „Jucării de ghiozdan”.
Apariţia noii reviste “CONTEAZĂ !”, în anul 2013, a reprezentat un moment important în viaţa liceului nostru. Noua denumire a venit ca urmare a reuşitelor pe plan profesional ale cadrelor didactice, a performanţelor şcolare acumulate de elevi şi a încrederii tuturor partenerilor educaţionali în această instituţie. Fosta revistă, „Stropi de cerneală…”, devine un supliment literar în care vor fi promovate creaţiile artistice ale elevilor. De semnalat grafica deosebită realizată de profesor Dan Târdea, un mare artist, care a însufleţit prin desene toată şcoala. O secvenţă reprezentativă din copertă a fost transpusă în revista „Contează !”
Noua publicaţie este o lucrare de tip caleidoscop şi este produsul elevilor din Liceul Tehnologic „Vasile Conta” din Tg. Neamţ. Apare semestrial şi conţine rubrici preluate de la revista „Stropi de cerneală…”: „Elevi de onoare”, „Condeie fermecate”„,Lumea ştiinţei”, „Moda în timp şi spaţiu”, „Proiecte şcolare”„,Eco”„,Mari artişti — mici artişti”, „Reportaj”, „Interviuri” şi multe altele pe care vă invităm să le descoperiţi. Aşa cum v-am obişnuit, la sfârşitul revistei există rubrica „Pagina de critică”.
Revista „Stropi de cemeală…” a fost premiată ani la rând, astfel încât munca elevilor a fost încununată cu bucurii:
✓ 2003, Menţiune la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană;
✓ 2004, Premiul III la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană;
✓ 2005, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană;
✓ 2006, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană;
✓ 2008, Premiul II la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană;
✓ 2009, Menţiune la Concursul de reviste şcolare dedicat poetului Mihai Eminescu, Bucureşti;
✓ 2010, Menţiune la Seminarul Internaţional „Educaţia Mileaiului III — Educaţia Ecologică”, Botoşani, revista participând cu un număr ECO.
✓ 2011 — 2012, Premiul I la Concursul de reviste şcolare, etapa judeţeană;
✓ 2011 — 2012, TITLU DE LAUREAT la Concursul de reviste şcolare, etapa naţională.La fel de premiată este şi urmăritoarea acesteia, revista „Contează!”:
✓ Premiul I Revistei „Contează” la etapa judeţeană a concursului de reviste şcolare 2010- 2011;
✓ Premiul I la Concursul de jumalism şi reviste şcolare la etapa naţională 2011-2012;
✓ Premiul I la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jumalism 2012-2013;
✓ Premiul I la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism 2015-2016;
✓ Premiul al II-lea la etapa judeţeană a Concursului naţional de reviste şcolare şi jurnalism 2016-2017.
Le mulţumim tuturor celor care ne-au adresat câteva gânduri şi urări! Deşi suntem la început de drum, avem experienţa muncii împlinite. CONTAŢI PE NOI!
Profesor Daniela Cristea, redactor al revistei „CONTEAZĂ !” de la Liceul „Vasile Conta”

 

Conteaza!, an I, nr. 1, 2010

Conteaza!, an II, nr. 2, 2011

Conteaza!, an II, nr. 3, 2011

Conteaza!, an III, nr. 4, 2012

Conteaza!, an III, nr. 5, 2012

Conteaza!, an IV, nr. 6, 2013

Conteaza!, an IV-V, nr. 7-9, 2013-2014