Misiune și viziune

Spread the love

Viziunea şcolii: Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ îşi propune formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, de inovare, de asumare a valorilor democratice ale tuturor beneficiarilor educaţiei, prin promovarea unui dialog deschis şi permanent  cu partenerii sociali şi educaţionali.

Pentru noi, educaţia fiecărui elev CONTEAZĂ!

 

Misiunea şcolii: Liceul „Vasile Conta” Tîrgu-Neamţ este un furnizor de educaţie tehnologică în profilul Servicii, calificarea profesională Tehnician în activităţi economice, profilul Comerț, calificarea profesională, Tehnician în achiziții și contractări, profilul vocațional, calificarea profesională Educator-învățător,care se proiectează în comunitate ca o sursă de antreprenori de top, cu o personalitate integră.

Misiunea şcolii, în perspectiva anilor  2018-2023, urmăreşte realizarea la un înalt nivel de calitate a educaţiei şi instruirii în domenii specifice educaţiei tehnologice și vocaționale în contextul actual naţional şi european, răspunzând necesitãţii de dezvoltare personalã, cetãţenie activã şi coeziune socialã a individului, având ca set de valori:

 • Responsabilitate;
 • Colegialitate;
 • Demnitate;
 • Toleranţă;
 • Încredere;
 • Integritate;
 • Onestitate;
 • Socială;
 • Ecologică;
 • autocunoaștere-autoeducație;
 • implicare personală;
 • lucru în echipă;
 • altruism;
 • empatie;
 • creativitate și adaptabilitate profesională și socială.

Paralel cu activităţile desfăşurate cu elevii se derulează şi acţiunile realizate pentru perfecţionarea permanentă a colectivului profesoral, atragerea părinţilor şi a comunităţii spre şcoală, având în vedere noile provocări ale societăţii deschise, globalizate: concurenţă, autonomie administrativă şi piaţa muncii, prin adaptarea permanentă a ofertei educaţionale.